ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Συνεδρίασε σήμερα έκτακτα στις 10 π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λευκάδας. Η πρόσκληση έγινε από τον προεδρεύοντα του Οργάνου Κ. Πολίτη Σπύρο, εντεταλμένο Πολιτικής προστασίας.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος Λευκάδας Κ. Δρακονταειδής Κωνσταντίνος, ο οποίος παρουσίασε την δράση του Δήμου σε επίπεδο Πολιτικής Προστασίας. Συμμετείχαν επίσης: ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο Λιμενάρχης Λευκάδας, εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης, εκπρόσωπος του Διοικητή της 4ης Μ.Σ.Ε.Π. της Αεροπορίας, ο Δασάρχης Λευκάδας, ο υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, οι Αντιδήμαρχοι Κ. Σέρβος Κων/νος και Φίλιππας Γεώργιος, οι Διευθυντές οι Προϊστάμενοι και υπάλληλοι των εμπλεκομένων υπηρεσιών του Δήμου καθώς και εκπρόσωπος της ομάδας εθελοντών.

Από πλευράς του Δήμου Λευκάδας, την εισήγηση έκανε ο Προϊστάμενος του τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Κ. Γεωργουλόπουλος Δημήτρης.

Κατά τη συζήτηση αξιολογήθηκε η παρούσα κατάσταση. Ακολούθησε από τον κάθε εμπλεκόμενο φορέα η αναφορά των μέτρων που έχουν παρθεί καθώς και το σχέδιο δράσης σε περίπτωση εμφάνισης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Διαπιστώθηκε υψηλός βαθμός συνεργασίας καθώς και η μέγιστη δυνατή ετοιμότητα έτσι ώστε οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς.

 

 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ