Συνεχίζονται τα αντιπλημμυρικά έργα στη Λευκάδα

Στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΦΥΣΣΕΣ” προϋπολογισμού 8.000,00€ εκτελούνται έργα στην αρχή του δρόμου προς τον Βιολογικό Καθαρισμό, με την τοποθέτηση σωληνωτού μήκους 22 μέτρων και διαμέτρου 1 μέτρου για την απορροή των όμβριων υδάτων.

Το έργο αυτό συμβάλλει στην αποσυμφόρηση της ευρύτερης περιοχής και μειώνει τον κίνδυνο από πλημμυρικά φαινόμενα, οδηγώντας τα όμβρια ύδατα στον κεντρικό πλακοσκεπή αγωγό απορροής ομβρίων.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ