Στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ-ΠΟΝΤΗΣ» με προϋπολογισμό 158.000€ εκτελούνται οι εργασίες κατασκευής δικτύου αποχέτευσης (που ξεκίνησαν στις 9 Νοεμβρίου 2017) στην πάροδο που συνδέει την Δημ. Γολέμη με την Ακαρνανίας, δίπλα από το κτήριο του Τ.Α.Ο.Λ, καθώς και στον δρόμο που διέρχεται μπροστά από την είσοδο του ξενοδοχείου «Ionion Star». Επίσης ίδιες εργασίες κατασκευής δικτύου εκτελούνται στη Βασιλική. Και στις τρεις περιπτώσεις, με τα νέα τμήματα του δικτύου αποχέτευσης που δημιουργούνται, καλύπτονται οι ανάγκες των δημοτών σε περιοχές εντός οικισμών που μέχρι τώρα δεν είχε προβλεφθεί η κατασκευή αντίστοιχου δικτύου.

Με το ίδιο έργο θα γίνει η βελτίωση λειτουργίας δύο κεντρικών αντλιοστασίων αποχέτευσης της πόλης καθώς και δύο αντλιοστασίων της Βασιλικής.

Η χρηματοδότηση του έργου έγινε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τα έργα αποκατάστασης ζημιών που προκάλεσε ο σεισμός του Νοεμβρίου 2015

 

             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ