ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12.30 μεσημβρινή, στο γραφείο των διδασκόντων του Σχολείου μας, έλαβε χώρα το πρώτο Σχολικό Συμβούλιο του σχολείου μας κατόπιν προσκλήσεως του Διευθυντή κου Ξενοφώντα Ρεκατσίνα. Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι καθηγητές, εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και 3μελής αντιπροσωπεία από το 15μελές μαθητικό συμβούλιο.

Μετά την εμπειρία που είχαμε με την πρώτη αυτή σύγκλιση του Σχολικού Συμβουλίου, ως Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, θέλουμε δημόσια να ευχαριστήσουμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την πραγματοποίησή του.

Ένα πάγιο αίτημα του Συλλόγου μας, έγινε πραγματικότητα και μας έδωσε τη δυνατότητα να γνωριστούμε καλύτερα και να γίνουμε κοινωνοί των απόψεων του Διευθυντή, των καθηγητών και των μελών του 15μελούς συμβουλίου των μαθητών του σχολείου μας, για τα θέματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας.

Έχοντας πλέον αυτή την εμπειρία, θέλουμε για άλλη μια φορά να τονίσουμε τη σημαντικότητα τέτοιων πρωτοβουλιών και να επισημάνουμε το κέρδος από αυτές καθώς την αναγκαιότητα συχνότερης πραγματοποίησης της συγκλίσεως του Σχολικού Συμβουλίου.

Όταν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται στο ίδιο τραπέζι συζητήσεως σοβαρών θεμάτων λειτουργίας ενός σχολείου και γνωρίζοντας τους διακριτούς ρόλους, το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι άλλο παρά η επιτυχία και η από κοινού συμβολή γι αυτήν.

Η ΑΡΧΉ για τα σχολικά συμβούλια έγινε… ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ στη συνέχειά τους…

Λευκάδα, 17 Νοεμβρίου 2017
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων
2ου Γυμνασίου Λευκάδας