Συνεδριάζει η ΠΕΔΙΝ σήμερα στην Κέρκυρα

Διαβάστε τα θέματα της συνεδρίασης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΠΕΔ-ΙΝ