Θέματα 22ης συνεδρίασης:

Έχοντας υπόψη τα άρθρα αρ.167-169 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 78 του Ν. 4172/2013, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 στην Κέρκυρα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, στις Αλυκές Ποταμού, προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Οικ. Έτους 2018.

Εισηγητής:  Ο   Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2018 Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ. Διονύσιος Σταβοράβδης.

 

 Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

 Χρήστος  Μωραΐτης


Θέματα 23ης συνεδρίασης:

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 167-169 του Ν. 3852/2010,  σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 στην Κέρκυρα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, στις Αλυκές Ποταμού, προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Για την κατάργηση του πυροσβεστικού κλιμακίου του Ληξουρίου.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση¨ κ. Θεόδωρος Γουλής.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Για την κατάργηση των ολιγομελών τμημάτων των σχολείων Κεφαλονιάς και Ιθάκης.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση¨ κ. Θεόδωρος Γουλής

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Για την εξαίρεση της Κεφαλονιάς από την χρηματοδότηση αντιπλημμυρικών έργων.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση¨ κ. Θεόδωρος Γουλής

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1o: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΙΝ- ΠΕ Κέρκυρας και του Υπουργείου Οικονομικών / Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Εισηγητής: Ο  Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση της Έκθεσης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου για τη διαδικασία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2019.

Εισηγητής: Ο  Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ  3o: Θέσπιση παγίων Χορηγημάτων καθαριότητας για το έτος 2018 Π.Ε. Λευκάδας.

Εισηγητής:  Ο   Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς.

ΘΕΜΑ  4o: Θέσπιση παγίων Χορηγημάτων καθαριότητας για το έτος 2018 Π.Ε. Κεφαλονιάς.

Εισηγητής:  Ο   Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Παναγής Δρακουλόγκωνας .

ΘΕΜΑ  5o: 5η τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών για το Οικονομικό Έτος 2017 για την Π.Ε.  Κεφαλονιάς.

Εισηγητής:  Ο  Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ. Διονύσιος Σραβοράβδης.

ΘΕΜΑ 6o:  Πρόγραμμα Δράσεων Τουριστικής Προβολής ΠΙΝ και Περιφερειακών Ενοτήτων 2018 για παροχή σύμφωνης γνώμης από τον ΕΟΤ σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4276/2014 (30.7.2014, ΦΕΚ 155/Α΄).

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Τουρισμού κ. Σπυρίδων Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 7o: Γνωμοδότηση στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου: «Νέο κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα κλασσικού τύπου, κατηγορίας 5***** αστέρων με το διακριτικό τίτλο ‘ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε’ δυναμικότητας 259 κλινών στη θέση ‘Μέγα Λάκκος’ εκτός ορίων οικισμού Σουλλάρων, Τ.Κ Σουλλάρων, Δ.Ε Παλικής, Δήμου Κεφαλονιάς, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλονιάς κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας.

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία ξενοδοχείου ¨ ZANTE MARIS DELUXE¨κλασσικού τύπου 5***** αστέρων, δυναμικότητας 128 κλινών, σε γήπεδο επιφάνειας 18.142,45 τ.μ. στην θέση « Μάνου» εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού « Πλάνου¨, Δ.Ε. Αρκαδίων Δήμου Ζακύνθου Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας Ανώνυμης Εταιρείας με διακριτικό τίτλο « XENOS LUXURY HOTEL» για δημοσιοποίηση και γνωμοδότηση λόγω αύξησης της δυναμικότητας από 100 κλινών και 5*****, σε 128 κλινών και 5*****.

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος.

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία ξενοδοχείου ¨ZANTE MARIS VILLAGE HOTEL¨κλασσικού τύπου 5***** αστέρων, δυναμικότητας 138 κλινών, σε γήπεδο επιφάνειας 17.735,50 τ.μ. στην θέση « Μάνου – Τσιλιβί» εκτός σχεδίου και εντός ορίων οικισμού « Πλάνου¨, Δ.Ε. Αρκαδίων Δήμου Ζακύνθου Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας Ανώνυμης Εταιρείας με διακριτικό τίτλο « XENOS LUXURY HOTEL» για δημοσιοποίηση και γνωμοδότηση λόγω αύξησης της δυναμικότητας από 100 κλινών και 5*****, σε 138 κλινών και 5*****.

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος.

ΘΕΜΑ 10o: Ανανέωση-τροποποίηση-κωδικοποίηση της με αριθμ. πρωτ. 11841/17-06-2009 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και της παράτασης χρονικής ισχύος της, σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου/δραστηριότητας «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία ξενοδοχείου “Corfu Village” κλασικού τύπου  5*****, δυναμικότητας 240 κλινών, σε γήπεδο επιφάνειας 26.642,19τ.μ. στην εκτός ορίων οικισμού θέση «Άγιος Ιωάννης Περιστερών» Τ.Κ. Στρογγυλής, Δ.Ε. Μελιτειαίων, Δήμου Κερκυραίων, Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, φερόμενης ιδιοκτησίας της Ανώνυμης Εταιρείας Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων με διακριτικό τίτλο «MARBELLA Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.», λόγω αύξησης του εμβαδού του γηπέδου, αύξησης της δυναμικότητας από 120 κλινών 4**** σε 240 κλινών 5***** και αναβάθμισης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων από δευτεροβάθμια  επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση με υπεδάφια διάθεση σε τριτοβάθμια επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση για άρδευση και υπεδάφια διάθεση της περίσσειας των επεξεργασμένων λυμάτων, που ανήκει στην κατηγορία Α, υποκατηγορία Α2 της Ομάδας 6, «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής», α/α 2 «Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων, εκτός ορίων οικισμών και εκτός περιοχών Natura 2000, με 100<Κ<800».

Εισηγητής: Η  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή.

ΘΕΜΑ 11o: Πολύχρονη στασιμότητα στην αποπεράτωση των εργασιών του Τουριστικού Καταφυγίου της Σπηλιάς στην Κέρκυρα”.

Εισηγητής: Ο  Επικεφαλής της παράταξης ¨Κίνηση Επτανησίων Πολιτών» κ. Αλέξανδρος Δεσύλλας.

ΘΕΜΑ 12ο: Προγραμματισμός Ανάδειξης και Αξιοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων της Επτανήσου.

Εισηγητής: Ο  Επικεφαλής της παράταξης «Αριστερή Κίνηση Ιονίου» κ. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος

ΘΕΜΑ 13o: Σχετικά με τις εξελίξεις  για αποκατάσταση των σεισμόπληκτων σχολείων Κεφαλονιάς και Ιθάκης και για την κατασκευή νέου σχολικού συγκροτήματος Γ.Ε.Λ. Ληξουρίου και του μηχανουργείου του Ε.Π.Α.Λ. Ληξουρίου.

Εισηγητής: Ο  Επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση¨ κ. Θεόδωρος Γουλής.

ΘΕΜΑ 14o: Ψήφισμα συμπαράστασης.

Εισηγητής: Ο  Επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση¨ κ. Θεόδωρος Γουλής.

 

Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

 

Χρήστος  Μωραΐτης