ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην τακτική συνεδρίαση της 11ης  Δεκεμβρίου 2017 συζήτησε και αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα εξής :

  • Την έκδοση απόφασης σχετικά με την αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη Ανώτατης Εκπαίδευσης στα Ιόνια Νησιά, στα πλαίσια της ενοποίησης του Ιονίου Πανεπιστημίου με το Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων.
  • Την κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λευκάδας, έτους 2018.
  • Την έγκριση της υπ΄ αριθ. 168/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας», που αφορά στην έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του, για το οικονομικό  έτος 2018.
  • Την έγκριση μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» προϋπολογισμού 53.270,40 €.
  • Την 4η κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για λειτουργικές δαπάνες έτους 2017.
  • Την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και την επιχορήγησή τους για το έτος 2017.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ