ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους κτηνοτρόφους και τους δικαιούχους βοσκοτόπων ότι οι οφειλές που προκύπτουν από την κατανομή των ετών 2016 και 2017 καταβάλλονται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2018.

Στη περίπτωση μη καταβολής του ποσού, οι οφειλές θα καταλογίζεται στην Δ.Ο.Υ.

Για τον λόγο αυτό:

  1. όσοι δεν έχετε παραλάβει τα ειδοποιητήρια, παρακαλούμε όπως τα παραλάβετε από τον Δήμο Λευκάδας (κ. Δρακάτου) και
  2. όσοι έχετε πληρώσει τις οφειλές αλλά δεν έχετε προσκομίσει τις πρωτότυπες αποδείξεις, παρακαλούμε όπως τις προσκομίσετε στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (κ. κ. Σκαφίδα και Παπαλεξάνδρου – τηλέφωνα 26453 60740 και 26453 60743 αντίστοιχα).

Λευκάδα 11 Ιανουαρίου 2018

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ_signed