Ενημερωθείτε από το παρακάτω έγγραφο για τις διαθεσιμότητες φαρμάκων του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Λευκάδας.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 08_01_18-15_01_18