ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα: 2-1-2018

Γενική Απολογιστική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του  Ι.Σ.Λ.  στην ετήσια  Γενική Απολογιστική  Συνέλευση και ενημέρωση για τρέχοντα επαγγελματικά θέματα.

Επειδή υπάρχουν σοβαρά διοικητικά και επαγγελματικά θέματα που πρέπει να συζητηθούν  η παρουσία όλων των συναδέλφων είναι απαραίτητη.

Τόπος και χρόνος της Συνέλευσης

Τετάρτη  17-1-2018 ώρα 18.00 αίθουσα τραπεζαρίας Νοσοκομείου.

 

ο Πρόεδρος                                          ο Γραμματέας

       α/α

 

Σταύρος Γρηγόρης                    Ιωάννης Σαανταένας