Οι θέσεις εργασίας στη Λευκάδα, έτσι όπως τις κατέγραψε η Δομή Ανέργων και Επιχειρήσεων της Equal Society.

Καταχωρίστε, επίσης, τη θέση εργασίας που προσφέρετε στο σύστημα του inLefkas, για τη μέγιστη δυνατή προβολή της, κάνοντας κλικ εδώ.

Αναλυτικά ο πίνακας των διαθέσιμων πεδίων απασχόλησης συνοδευόμενος από τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας συνοψίζονται παρακάτω :

ΛΕΥΚΑΔΑ
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

EGNOSIS

Πιστοποίηση αναγνωρισμένη από το AΣΕΠ και τον ιδιωτικό τομέα. Ελάχιστη οικονομική επιβάρυνση το κόστος του εκπαιδευτικού υλικού και των εξετάσεων. EQUALSOCIETY

 

Τηλ. Επικοινωνίας:                   26450 22578

 

Ώρες επικοινωνίας:

Καθημερινά 9.00πμ – 14.00μμ

http://spoudazo.equalsociety.gr
2. ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά- Οικονομικά πτυχία) Πλήρωσης με γραπτό διαγωνισμό συνολικά πε- πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ζ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις  3 Ιανουαρίου 2018  ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 18 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ

Αίτηση για την Προκήρυξη 1Γ/2017

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

Για περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.asep.gr

 

Στην πόλη της Λευκάδας.
3. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  

Μόνιμη απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώση αγγλικών

v  Γνώση Η/Υ

v  Δίπλωμα οδήγησης

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

[email protected]

 

Τουριστικό γραφείο στην πόλη της Λευκάδας.
4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

Μάιο-15 Οκτώβρη

 

Οκτάωρη  απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Απολυτήριο Λυκείου

v  Έως 35 ετών

v  Άριστη γνώση αγγλικών

(θα προτιμηθούν απόφοιτοι σχολών)

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6948494780

 

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Κ. Βλασσοπούλου Μαρία

 

Μουσείο Ελιάς στο Σύβρο Λευκάδας.
5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

Μάιο-15 Οκτώβρη

 

Τετράωρη  απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Απολυτήριο Λυκείου

v  Έως 35 ετών

v  Άριστη γνώση αγγλικών

(θα προτιμηθούν απόφοιτοι σχολών)

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6948494780

 

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Κ. Βλασσοπούλου Μαρία

 

Μουσείο Ελιάς στο Σύβρο Λευκάδας.
6.    ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  

Εποχιακή απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Έως 50 ετών

 

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6946894354

Ξενοδοχείο στην πόλη της Λευκάδας.
7.         ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ  

Εποχιακή απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Έως 50 ετών

v  Γνώση αγγλικών

 

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6946894354

Ξενοδοχείο στην πόλη της Λευκάδας.
8. ΜΑΓΕΙΡΑΣ/ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ  

Εποχιακή απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Έως 50 ετών

v  Εμπειρία

v  Γνώση αγγλικών

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6946894354

Ξενοδοχείο στην πόλη της Λευκάδας.
9. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/Α  

Εποχιακή απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Προϋπηρεσία

v  Έως 35 ετών

v  Αγγλικά

v  Ικανότητα διαχείρισης πελατών

v  (θα προτιμηθούν κάτοικοι Λευκάδας)

 

Τηλ. Επικοινωνίας:                   6942013902

 

Εστιατόριο στη Βασιλική Λευκάδας.
10. ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ  

Εποχιακή απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώσεις μαγειρικής-ζαχαροπλαστικής

v  Εμπειρία

 

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:                   6942013902

 

Εστιατόριο στη Βασιλική Λευκάδας.
11. ΚΥΡΙΑ  

 

Απαραίτητα προσόντα:

 

v  Εσωτερική

 

Τηλ. Επικοινωνίας:                   6936263000

 

Ηλικιωμένος στο Σπανοχώρι Λευκάδας.
12. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/Α  

 

Απαραίτητα προσόντα:

 

v  Εμπειρία

Τηλ. Επικοινωνίας:                   26450 25335

6974900116

 

Εστιατόριο στην πόλη της Λευκάδας.
13. ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ  

 

Απαραίτητα προσόντα:

 

v  Εμπειρία

Τηλ. Επικοινωνίας:                   26450 25335

6974900116

 

Εστιατόριο στην πόλη της Λευκάδας.
14. ΜΑΓΕΙΡΑΣ  

Εποχιακή απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Αγγλικά

v  Προϋπηρεσία

 

Τηλ. Επικοινωνίας:                   6936129370

 

Ξενοδοχείο “TESORO ” στην Νικιάνα Λευκάδας.
15. ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ  

Εποχιακή απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Αγγλικά

v  Προϋπηρεσία

 

Τηλ. Επικοινωνίας:                   6936129370

 

Ξενοδοχείο “TESORO ” στην Νικιάνα Λευκάδας.
16. ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ  

Εποχιακή απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Αγγλικά

v  Προϋπηρεσία

 

Τηλ. Επικοινωνίας:                   6936129370

 

Ξενοδοχείο “TESORO ” στην Νικιάνα Λευκάδας.
17. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

Μάιος- Οκτώβριος

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώση ξένων γλωσσών

v  Συστάσεις

v  Εμπειρία στην υποδοχή πελατών

 

Τηλ. Επικοινωνίας:                   6974502641

 

Εστιατόριο στην περιοχή της Λευκάδας.

 

18. ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ  

Εποχιακή απασχόληση

 

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Προϋπηρεσία

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6949921335

Ξενοδοχείο στον Πόρο Λευκάδας.
19. ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ  

Εποχιακή απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Προϋπηρεσία

 

Τηλ. Επικοινωνίας:   

 6949921335

Ξενοδοχείο στον Πόρο Λευκάδας.
20. ΨΗΣΤΗΣ  

Μάιο έως Σεπτέμβριο

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Έως 30 ετών

v  προϋπηρεσία

Τηλ. Επικοινωνίας:                   6975468969

 

Μπεργκεράδικο στην Βασιλική Λευκάδας.
21. ΓΥΝΑΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ

 

 

 

Βραδινό ωράριο

 

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:                   26450 21908

 

Εστιατόριο στην περιοχή της Λευκάδας.
22. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

Μόνιμη απασχόληση

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

26450 23581

Εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και scooter“ Green motion”   στην πόλη της Λευκάδας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού EQUAL SOCIETY που βρίσκεται στην Κεντρική Πλατεία της Λευκάδας, στην οδό: Γουλιέλμου Δαίρπφελδ και Δημ. Βερροιώτη (είσοδος από Βούλη Βρεττού),  1ος όροφος,  τηλέφωνο επικοινωνίας: 26450 22578. Email: [email protected] . Κάθε εβδομάδα η Δομή Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων βρίσκεται αναρτημένη και στο blog του Οργανισμού http://equalsociety.wordpress.com . Επίσης ενημερωθείτε για τις δράσεις της EqualSociety στην ιστοσελίδα www.equalsociety.gr και στη σελίδα της στο Facebookhttps://www.facebook.com/equalsociety1