Οι διακοπές στην υδροδότηση που συνέβησαν στις 30 και 31 Ιανουαρίου οφείλονταν στην κατασκευή τμημάτων δύο πολύ σημαντικών έργων ύδρευσης και αποχέτευσης.

  • Το τμήμα έργου ύδρευσης που έγινε στη διασταύρωση Πεφανερωμένης και Καποδιστρίου αφορά μέρος του συνολικού έργου που πραγματοποιεί ο Δήμος Λευκάδας για την βελτίωση της υδροδότησης Τσουκαλάδων.
  • Το έργο αποχέτευσης έγινε στο αντλιοστάσιο λυμάτων Αγ. Αντωνίου Λευκάδας και είναι μέρος του συνολικού έργου «Μεμονωμένες τοπικές παρεμβάσεις στα δίκτυα αποχέτευσης πόλης, Αγ. Νικήτα και Βασιλικής-Πόντης» προϋπολογισμού 158.000 €

Ο χρόνος αποπεράτωσης των έργων τελικά ήταν μεγαλύτερος από τον αρχικά εκτιμηθέντα, λόγω απρόβλεπτων δυσκολιών.

Μετά τις παρεμβάσεις αυτές, βελτιώνεται η υδροδότηση Τσουκαλάδων και η λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου της πόλης.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό:

Άγιος Αντώνιος – Αντλιοστάσιο

Οδός Πεφανερωμένης & Καποδιστρίου