Διαβάστε σχετικά στην πρόσκληση και την αφίσα παρακάτω.