Τα θέματα της 20ης Έκτακτης Συνεδριασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων

13.11.18 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΣ