Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλούνται τα μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου  του Επιμελητηρίου Λευκάδας, όπως προσέλθουν στα γραφεία του Επιμελητηρίου την Δευτέρα 17/12/18 και ώρα 15.00  σε συνεδρίαση Δ.Σ  με την παρακάτω ημερήσια διάταξη:

  1. Επικύρωση πρακτικών
  2. Αντικατάσταση στο Δ.Σ. και εκλογή μέλους Δ.Ε. για τη θέση Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων
  3. Συζήτηση-Απόφαση για προσέλκυση μελών στο Δ.Σ.
  4. Eνημέρωση επιστολής Δικηγόρου για άφιξη κρουαζιερoπλοίου
  5. Απόφαση για συμμετοχή του Επιμελητηρίου Λευκάδας στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Λευκάδας
  6. Λοιπά θέματα

Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις 18 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15.00  με τα ίδια θέματα. 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   ΣΩΤΗΡΙΟΣ Σ. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ