Πρόσκληση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Λευκάδας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

     Καλούνται τα μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου  του Επιμελητηρίου Λευκάδας, όπως προσέλθουν στα γραφεία του Επιμελητηρίου την Δευτέρα 28/1/19 και ώρα 15.00  σε συνεδρίαση Δ.Σ  με την παρακάτω ημερήσια διάταξη:

 

  1. Επικύρωση πρακτικών
  2. Έγκριση Ισολογισμού 2017
  3. Έγκριση συμμετοχής Επιμελητηρίου Λευκάδας και Εταιρείας Ανάπτυξης σε προγράμματα Ιnterreg και Μediterranean
  4. Κοπή Πίτας Επιμελητηρίου Λευκάδας
  5. Συμμετοχή σε εκθέσεις
  6. Λοιπά θέματα

 

Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις 29 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 15.00  με τα ίδια θέματα.                      

 

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ