Αφιέρωμα στον ιστορικό Σπύρο Ασδραχά από τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας

Αφιέρωμα στο λευκαδίτη ιστορικό Σπύρο Ασδραχά διοργανώνει η Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας.

Λεπτομέρειες στην πρόσκληση που ακολουθεί.