Ανοίγει το πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες και συνεχών διαβουλεύσεων με τοπικούς φορείς , η Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων  προχωρά στην επόμενη φάση  της υλοποίησης  του   Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020.

Πιο συγκεκριμένα, ξεκινά η περίοδος υποβολής των επενδυτικών σχεδίων – προτάσεων, στο πλαίσιο των δράσεων της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων παρεμβάσεων δημόσιου χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020: «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του Leader (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων)», του ΠΑΑ 2014-2020 (ΜΕΤΡΟ 19 – ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2).

Οι Δράσεις – Υποδράσεις της πρόσκλησης αφορούν

Δράση 19.2.4 Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποδράσεις:

19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία).

19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας

19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει το σύνολο των νησιών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, δηλαδή το νησί της Κέρκυρας, τους Παξούς-Αντίπαξους και τα Διαπόντια Νησιά (Μαθράκι, Ερείκουσσα, Οθωνούς και βραχονησίδες). Περιλαμβάνει επίσης τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας και ειδικότερα τα νησιά Λευκάδα, Κάλαμο και Καστό.

Στην περιοχή παρέμβασης δεν περιλαμβάνεται η πόλη της Κέρκυρας και ο Δήμος Μεγανησίου Λευκάδας, προς αποφυγή επικαλύψεων, καθώς οι δύο αυτές περιοχές αναμένεται να συμμετάσχουν σε διαφορετικές στρατηγικές χωρικής ανάπτυξης.

Δικαιούχοι δύναται να είναι:

  • ΟΤΑ Α και Β βαθμού και φορείς τους
  • Φορείς Δημοσίου Τομέα
  • Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα και με την επιλεξιμότητα που καθορίζεται σε κάθε τοπικό πρόγραμμα της ΟΤΔ.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη των πράξεων ανέρχεται σε 1.080.000,00 ευρώ.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων ορίζεται η 01/03/2019.

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων ορίζεται η 31/05/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την πρόσκληση, την ηλεκτρονική υποβολή, τα αρχεία προς συμπλήρωση, το υποστηρικτικό υλικό, μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ www.anion.org.gr από το μενού στην κατηγόρια CLLD/LEADER 2014-2020.