Ο Δήμος Λευκάδας εξασφάλισε την ψηφιοποίηση του Μουσικού Αρχείου της Φιλαρμονικής Εταιρίας με τη συνεργασία της ΠΕΔ-ΙΝ

Ο Δήμος Λευκάδας, στο πλαίσιο των προσπαθειών του για την καταγραφή και ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, επέλεξε ως σημαντική και απαραίτητη την άμεση ψηφιοποίηση του μουσικού αρχείου της Φιλαρμονικής Εταιρίας Λευκάδος, που είναι το αρχαιότερο σωματείο στην ευρύτερη περιοχή με ανυπολόγιστη συνεισφορά στον πολιτισμό για 170 χρόνια.

Για το σκοπό αυτό Δήμος Λευκάδας ενέταξε την ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού της Φιλαρμονικής Εταιρίας στην πιλοτική λειτουργία του Εργαστηρίου Ψηφιοποίησης και Τεκμηρίωσης, που συστάθηκε σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων (ΠΕΔ-ΙΝ)για την κάλυψη των αναγκών της Λευκάδας.

Με σχετικές αποφάσεις του, το Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ στο οποίο συμμετέχουν ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Δρακονταειδής και ο Αντιδήμαρχος Θανάσης Περδικάρης, ενέκρινε την διάθεση του απαραίτητου εξοπλισμού αλλά και την παροχή τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης για την επιτυχή υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

Στη ψηφιοποίηση του μουσικού αρχείου της Φ.Ε.Λ., διαδικασία που ήδη ξεκίνησε, συμμετέχουν μέλη της Εταιρίας και εθελοντές υπό την συνεργασία, την οργανωτική, υλική και τεχνική υποστήριξη του Τοπικού Παραρτήματος Λευκάδας και του Γραφείου Έρευνας Τεχνολογίας& Ανάπτυξης της ΠΕΔ-ΙΝ. Η υλοποίηση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τη σχετική μελέτη που συνέταξε το Γραφείο Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης της ΠΕΔ-ΙΝ. Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου όχι μόνο θα διασωθεί το εξαιρετικό υλικό της Φιλαρμονικής μας αλλά θα αναδειχθεί και θα είναι διαθέσιμο στις επόμενες γενεές ένα πολύτιμο μουσικό αρχείο, απόλυτα ταυτισμένο με την ιστορία του τόπου μας.

Το εν λόγω έργο είναι ιδιαίτερα σημαντικό τόσο για την συμβολή του στην καταγραφή, διάσωση και ανάδειξη της τοπικής ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Λευκάδας όσο και γιατί καταδεικνύει τις δυνατότητες που ανοίγονται μέσα από την δημιουργική συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως η ΠΕΔ-ΙΝ.

Από τη Δημοτική Αρχή έχει δοθεί ιδιαίτερο βάρος στηνυποστήριξη και ενίσχυση αντίστοιχων συνεργασιών σε ένα ευρύτερο φάσμα πεδίων με έμφαση την Παιδεία και τον Πολιτισμό, τομείς που αποτελούν στρατηγική μας προτεραιότητα. Η συνεργασία του Δήμου Λευκάδας με την ΠΕΔ-ΙΝ δίνει την δυνατότητα να υλοποιηθούν επιτυχώς δράσεις με όραμα και προοπτική που υπερβαίνουν αλλά και βελτιώνουν το στενό πλαίσιο των αναγκών της καθημερινότητας.

 

Από τον Δήμο Λευκάδας