Νέα παράταση για το Κτηματολόγιο ζήτησε ο Θανάσης Καββαδάς

Παράταση τουλάχιστον 6 μηνών για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στις νέες υπό κτηματογράφηση περιοχές Λευκάδας, Μεγανησίου, Καλάμου και Καστού ζητεί ο βουλευτής Θανάσης Καββαδάς

Νέα παράταση τουλάχιστον 6 μηνών  για την κατάθεση δηλώσεων ιδιοκτησίας στις νέες υπό κτηματογράφηση περιοχές του δήμου Λευκάδας (συμπεριλαμβανομένων και του Καλάμου και του Καστού) και του δήμου Μεγανησίου, ζητεί ο βουλευτής Θανάσης Καββαδάς με ερώτηση που κατάθεσε στη Βουλή προς τον υπουργό Περιβάλλοντος.

Ο κ. Καββαδάς σημειώνει ότι η παράταση 45 ημερών που δόθηκε στις αρχές του περασμένου Μαρτίου – κατόπιν και σχετικής ερώτησης που κατέθεσε στις 27/02/2019- από την Κτηματολόγιο Α.Ε., και εκπνέει στις 24 Απριλίου 2019, δεν επαρκή για να δηλωθούν από τους ιδιοκτήτες  οι περιουσίες τους.

Προκειμένου να κατανοήσει ο υπουργός το αίτημα για νεά προθεσμία, ο βουλευτής υπογραμμίζει ότι, από την τελευταία παράταση έως σήμερα δεν έχει σημειωθεί ιδιαίτερη αύξηση στην κατάθεση δικαιολογητικών και τελικών δηλώσεων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει δηλωθεί μόλις το 20% των ακινήτων.

Ο κ. Καββαδάς υπενθυμίζει στον υπουργό τους λόγους που συντρέχουν σωρευτικά και προκαλούν καθυστερήσεις στις τελικές δηλώσεις των πολιτών της Λευκάδας, του Μεγανησίου, του Καλάμου και του Καστού, για τις ιδιοκτησίες τους. Πέραν του γεγονότος ότι καθυστέρησε η έναρξη εργασιών του Κτηματολογικού Γραφείου στο Γαλάτσι Αττικής για την εξυπηρέτηση των ετεροδημοτών της Π.Ε Λευκάδας (λειτούργησε επίσημα 13-03-2019), ο βουλευτής αναφέρει: «Οι λόγοι της μη υποβολής είναι κυρίως γραφειοκρατικοί. Ο όγκος  των  δικαιολογητικών  και  η  πολυπλοκότητα  των  υποθέσεων   καθυστερούν   τους πολίτες, καθώς θα πρέπει να απευθυνθούν διαδοχικά στον συμβολαιογράφο, το τοπογράφο και  τον δικηγόρο  τους.  Επίσης   αρνητικά  λειτουργεί  και  το κόστος  της   διαδικασίας».

Υπογραμμίζει τέλος τα υπέρογκα ποσά που καλούνται να καταβάλλουν οι πολίτες σε παράβολα και πληρωμές συμβολαιογράφων, τοπογράφων και δικηγόρων που χρειάζεται να απασχοληθούν προκειμένου να κατατεθεί η τελική δήλωση των ακινήτων τους.

Στο πλαίσιο αυτό ερωτάται ο υπουργός:

-Εάν προτίθεται να δώσει 6μηνη παράταση ή και μεγαλύτερη για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στις νέες υπό κτηματογράφηση περιοχές της Π.Ε Λευκάδας και
-Εάν οι υπηρεσίες του υπουργείου γνωρίζουν τον ακριβή αριθμό δηλώσεων που έχουν κατατεθεί έως σήμερα στο Γραφείο Κτηματογράφησης Λευκάδος.

Ακολουθεί η ερώτηση:

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 10.04.19 ΑΠ 6949