Συναυλία των τάξεων πιάνου του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας