Ξεκίνησαν οι αιτήσεις αδειών παραχώρησης παρακείμενων χώρων

Το Επιμελητήριο Λευκάδας ενημερώνει τους επαγγελματίες – μέλη του ότι έχουν ξεκινήσει οι υποβολές αιτήσεων έκδοσης αδειών παραχώρησης παρακείμενων  χώρων.

Λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας διεκπεραίωσης της αίτησης, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προβούν άμεσα στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για την υποβολή της αίτησης τους.

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος

Σωτήριος Σκιαδαρέσης