ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε ότι, η Γενική Γραμματεία Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. με την 173264/Κ3/2019 Πρόσκληση καλεί τους νέους  που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα  ΄΄ Work & Holiday Visa ΄΄ να υποβάλουν αιτήσεις. Τα Ο πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα σε νέους με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σ’εκείνους που έχουν ολοκληρώσει τα πρώτα δυο έτη σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να αποκτήσουν τη ΄΄ Work & Holiday Visa ΄΄ και να διαμείνουν στην Αυστραλία για 12 μήνες με σκοπό την αναψυχή ή την εργασία.  Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα καθορίζονται στο αρθρ. 1 του νόμου 4353/2015 (ΦΕΚ 173 Α΄ ) και στην αριθ. 212712/05.12.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄4488).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι στην ηλεκτρονική σελίδα : https://www.mfa.gr/australia/en/greece-and-australia/work-and-holiday-visa.html και για την έκδοση της αποστολής – βεβαίωσης από το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων : [email protected].

 

Από το Κέντρο Κοινότητας

Δήμου Λευκάδας