Στις  05/02/2020 και ώρα 11:00 μμ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του  Κέντρου Κοινότητας, της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου και του Τμήματος Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λευκάδας.  Η συνάντηση έγινε στο χώρο του Κέντρου Κοινότητας και είχε ως στόχο την ενημέρωση και την συνεργασία προκειμένου να παρέχεται ανάλογη πληροφόρηση  προς τους ενδιαφερόμενους.

Συζητήθηκε ο τρόπος λειτουργίας των υπηρεσιών, το προφίλ των ωφελούμενων και το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας τόσο σε νομοθετικό όσο και σε κοινωνικό πλαίσιο.

Από το Δήμο Λευκάδας