Τον Πανηπειρωτικό αντιμετωπίζουν σήμερα οι Ελπίδες

Περισσότερα στην αφίσα που ακολουθεί.