Κοινό Δελτίο Τύπου Βουλευτών ΝΔ Ιονίων Νήσων

Σημαντικοί Πόροι στη Διάθεση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Ευρεία τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήσαν σήμερα οι Βουλευτές των Ιονίων Νήσων της Νέας Δημοκρατίας Αθανάσιος Καββαδάς (Λευκάδας), Στέφανος Γκίκας (Κέρκυρας), Διονύσιος Ακτύπης (Ζακύνθου) και Παναγής Καππάτος (Κεφαλληνίας) με τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Κωνσταντίνο Μπαγινέτα, ενώ παρόντες ήταν και οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι Βουλευτές είχαν μία ενδελεχή ενημέρωση για το σκέλος του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 που αφορά στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Συνολικά, το ΠΑΑ 2014-2020 περιλαμβάνει μέτρα και υπομέτρα που εξειδικεύονται σε 29 δράσεις. Τα μέτρα χωρίζονται στις κατηγορίες: Επενδυτικά/Επιχειρηματικά που αφορούν σε παρεμβάσεις ιδιωτικών επενδύσεων, Αγροπεριβαλλοντικά, Αγροτική Οδοποιία, Κατάρτιση, Συμβουλές και Συνεργασίες, Δημόσιες Παρεμβάσεις που αφορούν σε δημόσιες επενδύσεις και το μέτρο LEADER/CLLD που αποτελείται από παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

Τα κονδύλια τα οποία έχουν κατανεμηθεί στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια Ευρώ. Επί παραδείγματι, ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD  για την Κέρκυρα, τους Παξούς και την Λευκάδα που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανέρχεται σε 4.160.000 Ευρώ και αντίστοιχου ύψους είναι τα ποσά για τις Π.Ε. Ιθάκης και Κεφαλλονιάς και Ζακύνθου.

Κατά τη συζήτηση διαπιστώθηκε ότι σε ό,τι αφορά στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, οι διαδικασίες ένταξης, αξιολόγησης, δημοπράτησης κλπ των έργων που αναφέρονται στα μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 έχουν καθυστερήσει, καθώς η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή δεν δρομολόγησε έγκαιρα τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων να υπολείπεται σημαντικά άλλων Περιφερειών. Μειονέκτημα αποτελεί επίσης και το γεγονός της γενικότερης υποστελέχωσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ιδιαίτερα των αρμοδίων Διευθύνσεων (πχ. Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων).

Οι τέσσερις Βουλευτές συμφώνησαν πως θα πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως το ΠΑΑ 2014-2020 για τα Ιόνια Νησιά, καθώς με τα διαθέσιμα κονδύλια μπορούν να πραγματοποιηθούν σημαντικά έργα, τα οποία θα στηρίξουν τα νησιά μας ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιμη περίοδο της πανδημίας.

Οι τέσσερις Βουλευτές δήλωσαν διατεθειμένοι, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους και σε συνεργασία με την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κα Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες και τις τρεις Αναπτυξιακές Εταιρείες, να βοηθήσουν στην επίσπευση των διαδικασιών, ώστε να ολοκληρωθεί έγκαιρα το γραφειοκρατικό σκέλος και να ξεκινήσει η υλοποίηση των έργων, ει δυνατόν εντός του 2020. Μάλιστα ζήτησαν από τον Γενικό Γραμματέα την παράταση προσκλήσεων ενδιαφέροντος που λήγουν στις 15/5/2020 για δύο μήνες και την αύξηση των κονδυλίων για ιδιωτικές επενδύσεις στο πρόγραμμα LEADER/CLLD.

Σημειώνεται πως όλα τα έργα του ΠΑΑ 2014-2020θα πρέπει να έχουν παραδοθεί ολοκληρωμένα στις 31/12/2023.