Αίτημα της ΑΝΑΣΑ για έκτακτη σύγκλιση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων

Αίτημα της ΑΝΑΣΑ για έκτακτη σύγκλιση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα την πορεία και προοπτική του ΦΟΔΣΑ μετά τις δύο καταδικαστικές αποφάσεις της επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006»

κ. Πρόεδρε,

Έχοντας υπ’ όψη τις δύο καταδικαστικές αποφάσεις που, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ληφθεί από την επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 3463/2006  μετά από αντίστοιχες προσφυγές των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Σαρλή, Μπούκα και Φόρτε, από τις οποίες πιστοποιείται πλέον η παράτυπη και παράνομη συγκρότηση και λειτουργία του διαβαθμιδικού περιφερειακού ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων,

ΖΗΤΟΥΜΕ

την άμεση σύγκλιση του Περιφερειακού Συμβουλίου σε έκτακτη συνεδρίαση προκειμένου το σώμα να εξετάσει τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί να ακούσει τις εξηγήσεις της κ. Κράτσα και να λάβει σχετικές αποφάσεις για τον ρόλο της ΠΙΝ  στο φορέα αυτό.

Η ΑΝΑΣΑ έχει θέσει τα ζητήματα νομιμότητας του φορέα ήδη από τον Ιούνιο του 2020 και οι αποφάσεις επί των προσφυγών έρχονται να δικαιώσουν απόλυτα τις θέσεις μας αυτές.

Ο αντιπεριβαλλοντικός νόμος 4685/2020, το άρθρο 93 αυτού με  το οποίο ιδρύθηκε ο ΦΟΔΣΑ ΙΝ, οι συνεχείς παραβιάσεις του νόμου από την περιφερειάρχη για την συγκρότηση και λειτουργία του, τόσο σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου όσο και σε επίπεδο γενικής συνέλευσης, τίθενται υποχρεωτικά σε επανεξέταση.

Είναι ήδη φανερό ότι ο φορέας αυτός λειτουργεί ως τροχοπέδη για την προοπτική της ολοκληρωμένης διαχείρισης των στερών αποβλήτων στα νησιά μας και την υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ με απρόβλεπτες συνέπειες για το περιβάλλον, την υγεία και την οικονομία του τόπου. Για παράδειγμα, τα εργοστάσια της Κέρκυρας και της Κεφαλονιάς βρίσκονται ακόμη σχεδόν στο μηδέν  με αποκλειστική ευθύνη του ΦΟΔΣΑ και της περιφερειάρχη.

Η στάση της κ. Κράτσα που, αντί να ζητήσει συγνώμη από τους πολίτες και να σπεύσει να συμμορφωθεί με το πνεύμα των καταδικαστικών αποφάσεων, ζητεί την δίωξη του ενός εκ των συμβούλων που είχαν προσφύγει νομίμως, αποκαλύπτει απώλεια ψυχραιμίας και επικίνδυνη αντίληψη για την δημοκρατία και τον σεβασμό στους θεσμούς και προφανώς καθιστά ακόμη περισσότερο αναγκαία την ΑΜΕΣΗ συζήτηση ενώπιον του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Επανερχόμενοι κ. πρόεδρε, για όλα τα περιληπτικώς εκτεθέντα, παρακαλούμε για την έκτακτη σύγκλιση του Περιφερειακού Συμβουλίου.