Δήμαρχος Λευκάδας: Έργο σταθμός για την Λευκάδα η αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού

Την αναγκαιότητα αναβάθμισης του δημοτικού οδοφωτισμού αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο στην συνεδρίαση της Παρασκευής 16 Απριλίου. Πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση των επιστημονικών δεδομένων, των τεχνικών και οικονομετρικών στοιχείων, καθώς και  λεπτομερή ανάλυση κόστους-οφέλους. Τα παραδοτέα της μελέτης αφορούν:

Παραδοτέο 1ο – Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του υπάρχοντος δικτύου Οδοφωτισμού.

Παραδοτέο 2ο – Ενεργειακή Αναβάθμιση Συστήματος (Master Plan) – Υπολογισμοί μεγεθών – Σκοπιμότητα – Χρηματοδότηση.

Παραδοτέο 3ο – Πρόταση ενσωμάτωσης ειδικών εργαλείων στη διαδικασία της Ενεργειακής Αναβάθμισης και αυτοματοποίησης συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο, παρουσίαση στο ΔΣ και υποστήριξη της εφαρμογής τους.

Αφού διαπιστώθηκε η πληρότητα της συγκεκριμένης καταγραφής και κατόπιν διαλογικής συζήτησης σχετικά με τα τεχνικά και οικονομικά δεδομένα του έργου, αποφασίστηκε η εκκίνηση της διαδικασίας για την διερεύνηση του χρηματοδοτικού μηχανισμού για την υλοποίηση του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης του δημοτικού δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου μας. Ένα έργο σταθμός για την Λευκάδα που θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος, στην προσαρμογή στις νέες συνθήκες από την κλιματική αλλαγή και στην πανθομολογούμενη εξοικονόμηση πόρων για τον δήμο, ειδικά την παρούσα χρονική συγκυρία. Το μέλλον μπαίνει στην ζωή των δημοτών και κατοίκων με την χρήση νέων τεχνολογιών στην ενέργεια, τονίζει ο Δήμαρχος Λευκάδας και σε αυτό τον κρίσιμο τομέα. Έχουμε υποχρέωση στις νεότερες γενιές να παραδώσουμε τον τόπο μας καλύτερο από ότι τον παραλάβαμε.

Συνεχίζουμε την διαδικασία για την υλοποίηση του έργου και ένα είναι βέβαιο, ότι μόλις παραδοθεί στην κοινή χρήση τα οφέλη θα είναι πολλαπλάσια του κόστους κατασκευής του, τόσο οικονομικά, όσο και αισθητικά με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.