Επιστολή του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Λευκάδας στο υπουργείο Υγείας για τη λειτουργία του χειρουργείου

Στο χειρουργείο του νοσοκομείου Λευκάδας, που καλύπτει όχι μόνο τις ανάγκες του νομού αλλά κι ένα μεγάλο μέρος της Ακαρνανίας, εργάζονται μια μόνιμη γιατρός Διευθύντρια αναισθησιολόγος και μια συμβασιούχος αναισθησιολόγος με δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι) που εφημερεύει συγκεκριμένες ημέρες το μήνα. Αντικειμενικά υπάρχουν μέρες που δεν εφημερεύει αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο με ότι αυτό σημαίνει τόσο για την εύρυθμη λειτουργία του χειρουργείου όσο και για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών που χρήζουν διασωλήνωσης και μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής. Αντίθετα όταν εφημερεύει αναισθησιολόγος ,προσαρμόζεται η λειτουργία του χειρουργείου με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες για χειρουργικές επεμβάσεις, με συνέπεια την εντατικοποίηση της δουλειάς των εργαζομένων που πολλές φορές «χτυπά κόκκινο» .

Τα όποια κατά καιρούς μπαλώματα, με μετακινήσεις αναισθησιολόγων από άλλα νοσοκομεία δεν έχουν επιλύσει το πρόβλημα, αντίθετα το διαιωνίζουν. Το πρόβλημα θα οξυνθεί το επόμενο διάστημα και το νοσοκομείο θα μείνει χωρίς αναισθησιολόγο αφού η μόνιμη γιατρός βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια και η σύμβαση της αναισθησιολόγου με μπλοκάκι τελειώνει !!!

Αναπόσπαστο μέρος του χειρουργείου αποτελούν : το τμήμα ενδοσκοπήσεων-σηπτικό χειρουργείο, το αναισθησιολογικό τμήμα και η ανάνηψη καθώς επίσης και το τμήμα αποστείρωσης.

Τα τμήματα αυτά καλύπτονται από 15 νοσηλευτές. Τέσσερις δε από αυτούς βρίσκονται σε διαδικασία εκπαίδευσης. Εκτελούνται χειρουργικές επεμβάσεις με δύο νοσηλευτές οι οποίοι καλύπτουν ταυτόχρονα το χειρουργικό, το αναισθησιολογικό και το τμήμα αποστείρωσης, όταν το ελάχιστο όριο ασφαλείας ανά αίθουσα χειρουργείου είναι τρεις νοσηλευτές! Είναι τόσο μεγάλη η έλλειψη προσωπικού που οι νοσηλευτές πραγματοποιούν on call υπηρεσία κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας και πολλές φορές έρχονται κι από το σπίτι τους, ακόμη και το απόγευμα για να καλύψουν τις έκτακτες ανάγκες. Τους οφείλει η υπηρεσία πάνω από 1000 ρεπό και οφειλόμενες άδειες ακόμη κι από το 2019, με αποτέλεσμα να είναι εμφανής τόσο η σωματική όσο και ψυχική κούραση αφού δεν μπορούν ουσιαστικά όχι μόνο να ξεκουραστούν αλλά και να προγραμματίσουν την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή.

Λόγω της έλλειψης υγειονομικών στο νοσοκομείο δεν υπάρχουν μόνιμοι τραυματιοφορείς για το χειρουργείο, όπως επίσης μόνιμη καθαρίστρια, ενώ δεν υπάρχει καθόλου βοηθός θαλάμου και διοικητικός υπάλληλος. Πρόβλημα υπάρχει και στην αποστείρωση του νοσοκομείου μιας και εργάζεται μόνο ένας κλιβανιστής αφού η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου χρόνια τώρα είναι υποστελεχωμένη

Χαρακτηριστικό της τεράστιας έλλειψης σε ιατρικό προσωπικό στο νοσοκομείο αποτελεί το γεγονός ότι παραμένουν κενές το 70% των οργανικών θέσεων και πάνω από 200 συνολικά σε όλες τις υπηρεσίες .

Τα οξυμένα αυτά προβλήματα που υπάρχουν στην λειτουργία του χειρουργείου του Νοσοκομείου Λευκάδας, είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια στην υγεία από όλες τις κυβερνήσεις και συνεχίζει και η σημερινή κυβέρνηση. Είναι το αποτέλεσμα των περικοπών στη κρατική χρηματοδότηση, της βαθιάς υποστέλεχωσης, της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης και της αντιμετώπισης της υγείας του λαού σαν «κόστος» και «έξοδο».

ΖHTAME :

  • Να γίνουν κατεπείγουσες προσλήψεις μόνιμων αναισθησιολόγων.
  • Να καλυφθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις του νοσοκομείου με μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων (ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, τεχνικό προσωπικό, καθαριστές κτλ).
  • Να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι που με την πολύτιμη εμπειρία τους καλύπτουν μόνιμες και επιτακτικές ανάγκες του νοσοκομείου .