Ίδρυση Πειραματικών Σχολείων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Από την Περιφερειακή Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων Ιονίων Νήσων εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου:

Χαιρετίζουμε την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων να χαρακτηρίσει τρεις Σχολικές Μονάδες στα Ιόνια Νησιά ως Πειραματικές, το 14ο Νηπιαγωγείο Κέρκυρας, το 4ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας (Αθηναγόρειο) και το 2ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας (Άγγελος Σικελιανός) που στοχεύει στην αναβάθμιση της ποιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης στα Ιόνια Νησιά. Είναι η πρώτη φορά που ιδρύονται στα Ιόνια Νησιά Πειραματικά Σχολεία, γεγονός που αναβαθμίζει την ποιότητα εκπαίδευσης στην Περιφέρεια και συμβάλει σημαντικά στην προσπάθεια βελτίωσης της δημόσιας εκπαίδευσης της χώρας.

Τα Πειραματικά Σχολεία της Περιφέρειάς μας θα αποτελέσουν κέντρα εφαρμογής και διάχυσης καλών εκπαιδευτικών πρακτικών και η ύπαρξή τους είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη εκπαιδευτικής κουλτούρας στην περιφέρειά μας. Οι πειραματικές αυτές μονάδες θα συνδεθούν με Πανεπιστημιακά Τμήματα και θα λειτουργήσουν όπως και τα ήδη από πολλά χρόνια λειτουργούντα Πειραματικά Σχολεία των μεγάλων Περιφερειών της χώρας με γνώμονα την ανάπτυξη νέων σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών.

Στο πλαίσιο λειτουργίας τους, τα σχολεία αυτά αποκτούν σύγχρονο λειτουργικό και κοινωνικό ρόλο στην εκπαίδευση εναρμονισμένο με τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης, τις ανάγκες της διαρκώς μεταβαλλόμενης εποχής της κοινωνίας της πληροφορίας και της τεχνολογίας.