Ημέρα της Ευρώπης: Μήνυμα της περιφερειάρχου Ιονίων Νήσων