Αίτημα να συζητηθεί ως θέμα ΕΗΔ και να γνωμοδοτήσει το Δ.Σ. Λευκάδας για την κατασκευή υδροηλεκτρικού έργου στις Πηγές Αγίου Γεωργίου, κατέθεσε η Δημοτική Παράταξη “Όλοι για τη Λευκάδα”. Η επιστολή συνοδεύεται από την σχετική εισήγηση.

Προς:  Δήμο Λευκάδας

Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

Κύριε Πρόεδρε,

Επιχειρείται υποβάθμιση-καταστροφή των πηγών ύδρευσης Αγ. Γεωργίου Λούρου.

Μετά την από 15-4-2021 επιστολή της ˂ Επιτροπής Αγώνα ενάντια στην κατασκευή Υδροηλεκτρικού (Υ/Η) Σταθμού στον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Ζηρού >, εκτιμάμε ως Παράταξη ότι το ζήτημα επιβάλλεται να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η επιστολή στάλθηκε προς όλους τους συναρμόδιους αυτοδιοικητικούς, υπηρεσιακούς και επιστημονικούς φορείς της περιοχής. Για τη Λευκάδα παραλήπτες είναι ο κ. Δήμαρχος (¨με την παράκληση να λάβουν γνώση του εγγράφου όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου¨), ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ύδρευσης και η προϊσταμένη του τμήματος Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου. Σημειωτέον δε, ότι δεν μας απεστάλη το έγγραφο.

Θεωρώντας μάλιστα ότι ένα τόσο σημαντικό θέμα που επηρεάζει την  Υδροδότηση του Δήμου μας θα μας απασχολούσε οπωσδήποτε, εντασσόμενο στη θεματολογία της πρόσκλησης όπως ακριβώς συνέβη σε άλλους δήμους της περιοχής οι οποίοι υδροδοτούνται από τις πηγές Αγ. Γεωργίου, δεν υποβάλαμε σχετικό αίτημα-πρόταση.

Επειδή όμως η πρόσκληση συνεδρίασης του Δ. Σ. της 5ης/Μαΐου/2021 δεν περιλαμβάνει το συγκεκριμένο θέμα, θεωρούμε ότι πρέπει να τεθεί Εκτός Ημερήσιας Διάταξης και να συζητηθεί προκειμένου να ληφθεί σχετική απόφαση γνωμοδότησης.

Είναι γνωστό ότι ο Δήμος μας προμηθεύεται περισσότερο από το 50% του απαιτούμενου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από την υδρομάστευση των πηγών Αγ. Γεωργίου. Είναι λοιπόν, υψίστης σημασίας για τον Δήμο Λευκάδας η προστασία των πηγών.

κ. Πρόεδρε,

στα πλαίσια της διαβούλευσης που ανακοίνωσε η Περιφέρεια Ηπείρου, ζητάμε την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος στη συνεδρίαση του Δ. Σ. της 5ης/Μαΐου/2021 και υποβάλλουμε εισηγητικά σχέδιο κειμένου για λήψη απόφασης.

Για την Δημοτική Παράταξη «ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ»

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Κων/νος Δρακονταειδής

Κων/νος Σέρβος

Θανάσης Περδικάρης

Ευάγγελος Χαλικιάς

Χρήστος Γληγόρης

Η Εισήγηση για λήψη απόφασης

Εισηγητής: Σέρβος Κώστας, δημοτικός σύμβουλος

(συνοδεύει την από 5/5/2021 επιστολή μας προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας, σχετική με το θέμα ΕΗΔ για την στάση του Δημοτικού Συμβουλίου στη διαβούλευση που αφορά Υδροηλεκτρικό έργο στις πηγές Αγ. Γεωργίου του Δήμου Ζηρού)

Την 15-4-2021 η ˂ Επιτροπή αγώνα ενάντια στην κατασκευή του Υ/Η Σταθμού στον Άγιο Γεώργιο του Δ. Ζηρού > απέστειλε επιστολή σχετική με το θέμα (την οποία σας επισυνάπτουμε) προς όλους τους έχοντες αρμοδιότητα αυτοδιοικητικούς, υπηρεσιακούς και επιστημονικούς φορείς στην περιοχή. Στην περίπτωση της Λευκάδας παραλήπτες είναι ο κ. Δήμαρχος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ύδρευσης και η προϊσταμένη του τμήματος Ύδρευσης – Αποχέτευσης. Οι συντάκτες της επιστολής ζητούν να λάβουν γνώση του εγγράφου όλα τα Μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων. Σημειωτέον δε, ότι το έγγραφο δεν μας έχει σταλεί.

Στην επιστολή καταδεικνύεται ότι η κατασκευή του έργου θα προκαλέσει υποβάθμιση των αρχαιοτήτων και πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής, καθώς και περιβαλλοντική υποβάθμιση της ευρύτερης περιοχής. Κυρίως όμως θα συντελέσει στην καταστροφή των πηγών Αγ. Γεωργίου.

Από τις πηγές Αγ. Γεωργίου καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης των δήμων της περιοχής (Άρτας, Ν. Σκουφά, Ζηρού, Πρέβεζας, Λευκάδας, Ακτίου-Βόνιτσας και Μεγανησίου).

Είναι γνωστό σε όλους ότι με το υδραγωγείο (υδρομάστευση Αγ. Γεωργίου, αγωγός από τις πηγές μέχρι τη Λευκάδα, αντλιοστάσιο και δεξαμενή Ακτίου) καλύπτονται περισσότερο από 50% των αναγκών του Δήμου μας σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. Το υδραγωγείο κατασκευάστηκε και λειτουργεί μετά από Κ.Υ.Α. του 1984 για παροχή νερού κυρίως στη Λευκάδα και συμπληρωματικά στους Δήμους Άρτας και Πρέβεζας. Επίκειται δε η ανακατασκευή του με έργο, προϋπολογισμού περίπου 127 εκατομ. €, το οποίο έχει ήδη μελετηθεί, έχει εγκριθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κι έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση για τη σύσταση του Φορέα Διαχείρισης από το 2018.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και στα πλαίσια της διαβούλευσης που ανακοίνωσε η Περιφέρεια Ηπείρου, προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει αρνητικά για την εγκατάσταση του υδροηλεκτρικού έργου στον Άγιο Γεώργιο.

Πρόταση για λήψη απόφασης:

Στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης που ανακοίνωσε η Περιφέρεια Ηπείρου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) Άγιος Γεώργιος, ισχύος 2,13MW του Δήμου Ζηρού», εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην κατασκευή του ως άνω έργου.

Εκτός από την αρχαιολογική και πολιτιστική υποβάθμιση, την περιβαλλοντική υποβάθμιση και την αύξηση κινδύνων πλημμυρικών φαινομένων υπαρκτή είναι και η πιθανότητα πρόκλησης προβλημάτων στις Πηγές του Αγίου Γεωργίου, που υδροδοτούν τους δήμους Άρτας, Ν. Σκουφά, Ζηρού, Πρέβεζας, Λευκάδας, Ακτίου-Βόνιτσας και Μεγανησίου.

Ειδικότερα:  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΗΓΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η πηγή του Αγίου Γεωργίου ανήκει στο «Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών» του υδατικού διαμερίσματος της Ηπείρου που προορίζεται για την άντληση ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση και η κίνηση του υπόγειου νερού ακολουθεί προνομιακές ροές μέσα από καρστικούς αγωγούς, οι οποίοι ακολουθώντας ένα δαιδαλώδες μοτίβο , συγκλίνουν προς την πηγή.

Η κατασκευή του προτεινομένου υδροηλεκτρικού έργου, θα επιφέρει σημαντική επίδραση στο μηχανισμό λειτουργίας της πηγής. Η διάνοιξη της σήραγγας και η εκτεταμένη χρήση εκρηκτικών είναι μια ισχυρή παρέμβαση και η οποία επιδρά στους αγωγούς τροφοδοσίας της πηγής με απρόβλεπτες και ανεπανόρθωτες εξελίξεις. Ταυτόχρονα η λεκάνη ηρεμίας που θα σχηματιστεί ανάντη του φράγματος εκτροπής θα μειώσει την ταχύτητα ροής του ποταμού και θα μειώσει επίσης τη δυνατότητα μεταφοράς των φερτών υλών με αποτέλεσμα την γρήγορη επιχωμάτωση.

Επομένως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι εργασίες αυτές να έχουν ανεπανόρθωτες συνέπειες για την ποιότητα και την ποσότητα των νερών και με απώτερη ολέθρια συνέπεια την διακοπή υδροδότησης των πηγών.

Με βάση τα ανωτέρω προτείνουμε να αποτραπεί η αδειοδότηση και κατασκευή του μικρού υδροηλεκτρικού στη θέση Ασπροχάλικο της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου.

Το παρόν ψήφισμα να αποσταλεί στην Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης & Εμπορίου Περιφέρειας Ηπείρου κα. Σταυρούλα Μπραΐμη και να δοθεί στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.