Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων: Αναγκαία και απολύτως νόμιμη η ύπαρξη και η λειτουργία του ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων

Την αναγκαιότητα ύπαρξης του νέου διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιονίων Νήσων, την απολύτως νόμιμη λειτουργία του και την ευρεία αποδοχή του από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, σηματοδότησε το ψήφισμα της Περιφερειακής Αρχής, το οποίο πέρασε κατά πλειοψηφία, στην έκτακτη συνεδρίαση -με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας e:Presence- που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Μαΐου 2021.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο με ισχυρή πλειοψηφία αποδέχθηκε την πρόταση της Περιφερειακής Αρχής κατά τη συζήτηση του θέματος «Η πορεία και η προοπτική του ΦοΔΣΑ μετά τις δύο καταδικαστικές αποφάσεις από την Επιτροπή του Άρθρου 152 του νόμου 3463/2006», το οποίο εισηγήθηκε ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α.», Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων αποφάσισε τα εξής:

«Η λειτουργία του νέου διαβαθμιδικού φορέα με την επωνυμία «Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιονίων Νήσων Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α.», είναι απολύτως νόμιμη, έχοντας έρεισμα στις διατάξεις του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α΄/2020), καθώς και στις καταστατικές διαδικασίες, που έλαβαν χώρα, μην έχοντας μέχρι σήμερα από κανένα των μελών – μετόχων της, προσβληθεί σε αρμόδια δικαιοδοτική αρχή, όπως επίσης δεν συνέβη και με καμία των αποφάσεων της Διοίκησής της, μέχρι σήμερα.

Οι προσπάθειες που γίνονται από μερίδα αυτοδιοικητικών στελεχών, να πλήξουν το κύρος και τις διαδικασίες του νέου Φορέα, θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν με απώτερο σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος που δεν είναι άλλη, από την ταχύτερη προώθηση των διαδικασιών για την κατασκευή των μονάδων επεξεργασία των στερεών αποβλήτων στα νησιά της Περιφέρειάς μας. Αν δεν το πράξουν, εμμένοντας στις πρακτικές τους, δήθεν προσήλωσης σε αρχές νομιμότητας, θα έχουν επιδείξει εμμονική και υποκριτική στάση, η οποία θα είναι ουσιαστικά αντιστρόφως ανάλογη των συμφερόντων των πολιτών των νησιών μας και θα βάζει τα νησιά μας σε νέες περιπέτειες.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εμμένει στην θέση της που με ψήφισμα δημοσιοποιήθηκε στη συνεδρίαση της Παρασκευής 19 Φεβρουαρίου 2021, επαναλαμβάνοντας ότι προσεγγίζει με θετικό τρόπο την δημιουργία του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιονίων Νήσων, έχοντας την άποψη ότι με την από κοινού συνεργασία των δύο βαθμών Τ.Α. θα δοθούν άμεσες λύσεις στα προβλήματα διαχείρισης των αποβλήτων, μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό, από μία βιώσιμη και σε σύγχρονες βάσεις διαχείριση των αποβλήτων, προς όφελος των πολιτών και της προστασίας του περιβάλλοντος».