Συνάντηση του Επιμελητηρίου Λευκάδας με τον Σύλλογο Επαγγελματιών Βασιλικής

Συνάντηση με την Διοίκηση του Επιμελητηρίου Λευκάδας  πραγματοποίησαν την Τετάρτη 12/5 , εκπρόσωποι του νεοσύστατου Συλλόγου Επαγγελματιών Βασιλικής,  για μια αρχική γνωριμία και συζήτηση, στο Δημαρχείο Βασιλικής, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας.

Από την πλευρά του Επιμελητήριου Λευκάδας συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Σκιαδαρέσης, ο Α΄ Αντιπρόεδρος κ. Άγριος, ο Β΄Αντιπρόεδρος κ. Λιβιτσάνος και ο Οικονομικός Επόπτης κ. Σκληρός.

Τα μέλη του συλλόγου εξέφρασαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες στη Βασιλική και την ανάγκη για περισσότερη προβολή της περιοχής τους.

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου δεσμεύτηκε λέγοντας ότι το Επιμελητήριο Λευκάδας  θα βοηθήσει με κάθε δυνατό τρόπο το Σύλλογο και στο κομμάτι της προβολής αλλά και σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών του.  Η συνάντηση έκλεισε με τον κ. Σκιαδαρέση και τους εκπροσώπους του Συλλόγου να συμφωνούν για μια αμοιβαία συνεργασία και προσκάλεσε τα μέλη να αποστείλουν τα αιτήματα τους γραπτώς  για να εξεταστούν  από το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα.