Ανακοίνωση του Δήμου Λευκάδας για τις άδειες κοινόχρηστων χώρων

Δήμος Λευκάδας (@dlefkas) | Twitter

Ενημερώνονται οι δικαιούχοι αδειών κοινόχρηστων χώρων ότι η άδεια χορηγείται με την εξόφληση του ποσού που αντιστοιχεί στα τ.μ. της παραχώρησης.

Καταληκτική ημερομηνία καταβολής θα είναι η Παρασκευή 25 Ιουνίου, 2021.

Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η Δημοτική Αστυνομία θα διενεργεί τακτικούς ελέγχους για την νομιμότητα κατάληψης κοινοχρήστων χώρων.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2645360567 (Τμήμα Εσόδων)