Δήμος Λευκάδας: Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση στάσεων του δήμου

Δήμος Λευκάδας (@dlefkas) | Twitter

Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της πρόσκλησης V, «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας», εντάχθηκε η πράξη στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων, για την αναβάθμιση στάσεων του Δήμου Λευκάδας», συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00€, με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Λευκάδας.

Η πρόταση που υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, είχε στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων και επισκεπτών της Λευκάδας, αλλά και την αισθητική αναβάθμιση του τόπου μας, και επικαιροποίθηκε η μελέτη της τον Μάρτιο του 2021. Περιλαμβάνει την τοποθέτηση 15 στάσεων σε όλη την Λευκάδα, με μεταλλικό σκελετό, σκεπές από πολυκαρβονικό φύλλο, καθιστικό, καλαθάκια και σήμανση.

Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για μια καλύτερη Λευκάδα, πραγματοποιώντας λειτουργικές παρεμβάσεις, και τηρώντας τους περιβαλλοντικούς και αισθητικούς κανόνες.