Δημοτική Κίνηση “Όλοι για τη Λευκάδα”: Ανακοίνωση για την επάρκεια νερού σε περιοχές του δήμου Λευκάδας

Σε περίοδο που ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η τουριστική δραστηριότητα και οι απαιτήσεις σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι περιορισμένες, παρατηρείται σημαντική έλλειψή του σε πολλές περιοχές και οικισμούς του Δήμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μας μεταφέρουν συμπολίτες μας, οι οικισμοί και οι γύρω απ’ αυτούς περιοχές όπου κατά το αμέσως προηγούμενο διάστημα ελάμβαναν μειωμένες ποσότητες νερού ήταν:

Καλαμίτσι, Τσουκαλάδες, Απόλπαινα, Κάβαλος, Πινακοχώρι, Λαζαράτα, Εξάνθεια, Δρυμώνας, Κατούνα, Λυγιά, Νικιάνα, Γένι, Πόρος, και πολλά τμήματα της πόλης. Μάλιστα στον οικισμό του Καστού και στα υψηλότερα τμήματά του η έλλειψη νερού έχει παγιωθεί τους τελευταίους είκοσι (20) μήνες.

Οι ίδιες περιοχές και κατά την περυσινή καλοκαιρινή περίοδο είχαν συνεχές πρόβλημα με την αδιάλειπτη υδροδότησή τους, παρόλο που η τουριστική δραστηριότητα ήταν σημαντικά μειωμένη, σε σχέση με αντίστοιχες παλαιότερες περιόδους, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία.

Καλούμε τη Δημοτική Αρχή:

Να προβεί άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες, ώστε στα νησιά του Δήμου μας να μη βιώσουμε τη έλλειψη νερού και τις οδυνηρές συνέπειές της κατά τους μήνες του καλοκαιριού που έρχεται.