Δημοτική Κίνηση “Όλοι μαζί για τη Λευκάδα”: Επιστολή στο Δημοτικό Συμβούλιο για θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Ύστερα από τις αρνητικές εξελίξεις για τη Λευκάδα, στο χώρο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης,  με την πρόθεση της Κυβέρνησης να καταργήσει οριστικά το Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου, που είχε νομοθετηθεί το 2018, σας καλούμε να θέσετε το ζήτημα για συζήτηση στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Λευκάδα, 7/62021

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Κων/νος Δρακονταειδής

Κώστας Σέρβος

Θανάσης Περδικάρης

Λάκης Χαλικιάς

Χρήστος Γληγόρης