Παλλευκάδιος εθελοντικός καθαρισμός το Σάββατο 5 Ιουνίου