ΠΕΔ-ΙΝ: Ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στελεχών Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο κ.Αλέξανδρος Παρίσης Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων Ιονίων Νήσων που πραγματοποίησε η ΠΕΔ-ΙΝ σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ με θέμα:

      «Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων  Μελετών και Έργων για τις

       Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων των Ιονίων Νήσων.»

Στόχος του Προγράμματος ήταν  η ενημέρωση και επιμόρφωση των στελεχών Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων των Ιονίων Νήσων, σε θέματα  ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων και μελετών.

Έμφαση δόθηκε στο Ν. 4782/2021 με τον οποίο έγιναν σημαντικές αλλαγές στο Ν.4412/2016 σχετικά με τις διαδικασίες των Δημοσίων Συμβάσεων  Έργων, Μελετών Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Η  ενημερωτική – επιμορφωτική Συνάντηση  έγινε διαδικτυακά, την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 και την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021 και συμμετείχαν περισσότερα από 45 στελέχη των Δήμων Ιονίων Νήσων και των φορέων τους.

Η πραγματοποίηση του Προγράμματος Επιμόρφωσης διαδικτυακά έδωσε τη δυνατότητα να συμμετέχουν και να το παρακολουθήσουν περισσότερα στελέχη των Δήμων από όλα τα νησιά χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθούν από την έδρα τους.

Χαιρετισμό στην έναρξη της συνάντησης απηύθυνε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ κ.Σπύρος Σπυρίδων ο οποίος ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες και εκδήλωσε την ικανοποίηση του για τη αποδοτική συνεργασία ανάμεσα στην ΠΕΔ-ΙΝ και στην ΕΕΤΑΑ.

Εξέφρασε επίσης τη βεβαιότητα ότι το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης είναι σημαντικό και χρήσιμο, προσφέρει γνώσεις και ενημέρωση και θα βοηθήσει στην καλύτερη λειτουργία των Δήμων και των φορέων τους.

O χαιρετισμός του κ.Αλέξανδρου Παρίση Προέδρου της ΠΕΔ-ΙΝ

Ο κ.Αλέξανδρος Παρίσης Πρόεδρος της ΠΕΔ-ΙΝ στο μήνυμα του ανέφερε τα ακόλουθα:

Αγαπητοί συνεργάτες

Σας καλωσορίζω στη σημερινή συνάντηση και σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας.
Αυτό το Επιμορφωτικό  Πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης και της συνεργασίας που έχει η ΠΕΔ-ΙΝ με την ΕΕΤΑΑ για την υποστήριξη των Δήμων της Περιφέρειας μας.
Σταθερός στόχος της λειτουργίας της ΠΕΔ-ΙΝ είναι η ενημέρωση, η πληροφόρηση και η υποστήριξη των Δήμων των Ιονίων Νήσων καθώς και η προώθηση των αιτημάτων τους.
Αυτή η επιδίωξη οδήγησε και στην τακτική διμηνιαία έκδοση από την ΠΕΔ-ΙΝ Ενημερωτικού Δελτίου για Προγράμματα και Χρηματοδοτήσεις που αφορούν τους Δήμους των Ιονίων Νήσων και τους φορείς τους.
Το Ενημερωτικό Δελτίο προωθείται ηλεκτρονικά σε στελέχη και αιρετούς. Επίσης ένας αριθμός αντιτύπων στέλνεται και ταχυδρομικά στους Δήμους μας.
Το Ενημερωτικό Δελτίο εκδίδεται και έκτακτα κάθε φορά που είναι απαραίτητο επειδή προκύπτει κάποια σημαντική ανακοίνωση για θέματα Προγραμμάτων και Χρηματοδοτήσεων.
Η προηγούμενη Επιμορφωτική συνάντηση έγινε στις 12 και 13 Μαΐου 2021 και είχε θέμα:«Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών για τις Οικονομικές και τις λοιπές Υπηρεσίες των Δήμων των Ιονίων Νήσων»
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και συμμετείχαν περισσότεροι από 60 εργαζόμενοι από τις Οικονομικές και λοιπές Υπηρεσίες των Δήμων των Ιονίων Νήσων και των φορέων τους.
Ο στόχος της σημερινής συνάντησης είναι η ενημέρωση και πληροφόρηση των στελεχών Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων της Περιφέρειας μας, σε θέματα  ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων και μελετών.
Έμφαση θα δοθεί στο Ν.4782/2021 με τον οποίο, όπως γνωρίζετε, έγιναν σημαντικές αλλαγές στο Ν.4412/2016 σχετικά με τις διαδικασίες των Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν οι συναντήσεις αυτές να γίνουν στα νησιά μας με φυσική παρουσία.
Τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η πανδημία μας οδήγησαν στην πραγματοποίηση τους με εξ αποστάσεως παρακολούθηση.
Με τον τρόπο αυτό όμως δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν και να το παρακολουθήσουν περισσότερα στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων από όλα τα νησιά μας χωρίς τα προβλήματα που δημιουργεί η δυσκολία στις μετακινήσεις.
Η μεγάλη συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα  αποδεικνύει ότι υπάρχει ανάγκη για ανάλογες πρωτοβουλίες και δράσεις.
Όμως πρέπει να σχεδιάζονται και να πραγματοποιούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν  περισσότεροι εργαζόμενοι από όλους τους Δήμους και ιδιαίτερα από εκείνους των μικρών νησιών.
Η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών βλέπουμε στην πράξη ότι μπορεί  να δώσει απαντήσεις και να μας βοηθήσει στην επιτυχία αυτού του στόχου.
Ολοκληρώνοντας το χαιρετισμό μου επιθυμώ να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη της ΠΕΔ-ΙΝ και της ΕΕΤΑΑ που εργάστηκαν για την οργάνωση αυτής της συνάντησης.
Ευχαριστώ τη κυρία Γιούλη Γκόνου Διευθύντρια Έρευνας, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης της ΕΕΤΑΑ που τη συντονίζει.
Την κυρία Ντορέτα Αλεξίου Νομική Σύμβουλο της ΚΕΔΕ
τον κύριο Γιώργο Περδικάκη Πολιτικό Μηχανικό, πρ. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Υπουργείου Εσωτερικών
και τον κύριο Γιάννη Γούπιο Διευθυντή Οργάνωσης, Οικονομικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της ΕΕΤΑΑ που είναι οι εισηγητές.