Περισσότερες από 140 δημόσιες συναθροίσεις – πορείες στη χώρα τον Μάιο, σύμφωνα με την αστυνομία

Κατά  τη  διάρκεια του  μήνα  Μαΐου  2021,  στην   περιοχή  της  Αττικής,

πραγματοποιήθηκαν (142) δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις-πορείες, εκ των οποίων (86) στην Αθήνα.

Για τις ανωτέρω συναθροίσεις :

  • έγινε γνωστοποίηση από τους διοργανωτές σε: 10
  • ορίστηκε Αστυνομικός Διαμεσολαβητής σε: 111
  • επιβλήθηκαν περιορισμοί σε: 0
  • σημειώθηκαν επεισόδια σε: 4
  • υπήρξε διακοπή κυκλοφορίας σε : 24

Απαγορεύτηκαν δύο συναθροίσεις.