Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Καθαριότητα του Γ. Νοσοκομείου Λευκάδος

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Αριθμ. 2552 Το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας έχοντας υπόψη την αριθμ. 3η −23/4/2015 (θέμα 14ο) απόφαση του ΔΣ: Επαναπροκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του...

Πρόσφατα Άρθρα