Δέκα τέσσερεις (14) νέοι συνολικά εργαζόμενοι στελεχώνουν τις πέντε (5) δομές που υλοποιούν κοινωνικές δράσεις στο Δήμο μας, ενώ προβλέπεται να απασχοληθούν και εξωτερικοί συνεργάτες.

Όπως είναι γνωστό ο Δήμος Λευκάδας είχε υποβάλλει στο Ε.Π. Ιονίων Νήσων, πέντε (5) προτάσεις για συγκεκριμένες κοινωνικές  δράσεις οι οποίες εγκρίθηκαν και υλοποιούνται με μεγάλη επιτυχία, προσφέροντας ήδη σημαντικές υπηρεσίες στους ωφελούμενους.

Συστάθηκαν, στελεχώθηκαν και λειτουργούν οι δύο (2) νέες δομές, «Κοινωνικό Συσσίτιο» και «Κέντρο Κοινότητας».

Ενισχύθηκαν, στελεχώθηκαν και λειτουργούν οι τρεις (3) υφιστάμενες δομές του Δήμου, «Κοινωνικό Παντοπωλείο», «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)» και «Κοινωνικό Φαρμακείο».
Οι δράσεις «Κοινωνικό Φαρμακείο» και «Κοινωνικό Συσσίτιο» υλοποιούνται σε σύμπραξη με την «Equal Society».

Καθοριστικής σημασίας είναι η συνεργασία με την Ι. Μητρόπολη Λευκάδας-Ιθάκης και τον Οίκο Πρόνοιας-Γηροκομείο, στους χώρους του οποίου φιλοξενείται και λειτουργεί το «Κοινωνικό Συσσίτιο».

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ