Λειτουργία καταστημάτων που εξυπηρετούν τη τουριστική κίνηση κατά τις Κυριακές και Αργίες στο Νομό Λευκάδας

Επιμελητήριο Λευκάδος

Το Επιμελητήριο Λευκάδας κάνει γνωστό στα μέλη του την απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας σχετικά με τη λειτουργία των καταστημάτων που εξυπηρετούν τη τουριστική κίνηση κατά τις Κυριακές και τις Αργίες στο Νομό Λευκάδας. Πιο συγκεκριμένα, επιτρέπεται η λειτουργία τους κατά τις Κυριακές και Αργίες ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ σε αυστηρά οριοθετούμενες περιοχές του Νομού Λευκάδας, που έχουν ανακηρυχθεί ως τουριστικοί τόποι το χρονικό διάστημα από 20/5/2016 έως 30/10/2016 και από ώρα 9.00 πμ έως 24.00 μμ.

Για τη Διοικητική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Σωτήρης Σκιαδαρέσης